Sepse ai eshte metali  qe zoteron biokompatibilitet  shume te larte( pranohet pa asnje reaksion nga organizmi I njeriut). Ai perdoret gjithashtu edhe per proteza te tjera humane si hip protezat.