Nazmi

Diplomuar ne Fakultetin e Mjekesise Tirane, dega  Stomatologji, me 1969.

Ne vitet 1981-1982 eshte specializuar  prane Fakultetit te Mjekesise  ne specialitetin  Ortopedi Stomatologjike.

Ne vitet 1992-1995 eshte specializuar privatisht  ne Rome (Itali) ne fushen e Protetikes Stomatologjike.

Nga viti 1994 e ne vazhdim  eshte perfshire ne veprimtarine pedagogjike  si mesimdhenes   ne fushen  e Stomatologjise  ne Fakultetin e Mjekesise dhe ne disa shkolla te tjera  te larta si ne Medikadent, Dental Art, Kristal etj.

Ne vitet 2005-2010 ka qene shef i Departamentit te Stomatologjise te Universitetit Kristal.

Ka veprimtari te pasur ne fushen e organizimit e menaxhimit shendetesor ku ka kryer me sukses detyra te tilla si Shef i shendetesise se  rrethit Diber ne vitet 1985-1992, Shef i sektorit te Stomatologjise ne Ministrine e Shendetesise, anetar i kolegjiumit te Ministrise se Shendetesise , Shef i Sherbimit te Stomatologjise per Tiranen, Drejtor i Klinikes Stomatologjike Universitare etj.

Eshte autor i mbi 100 publikimeve shkencore ne fushen e Stomatologjise, te realizuara  brenda e jashte vendit,  nga keto 25 jane publikuar ne revista te huaja e aktivitete nderkombetare.

Ka botuar nje monografi mbi  Protezen e Plote , disa tekste mesimore dhe cikle leksionesh per shkollat e larta te profilit te Stomatologjise.

Ka punuar ne disa Klinika Dentare, ne Kliniken Stomatologjike Universitare dhe 4 vjet  ne Rome -Itali

Ne maj te vitit 1999 ka mbrojtur titullin “ Doktor i Shkencave Mjekesore”.

Ne vitin 2010 ka fituar titullin   “Profesor  i Asociuar”

Eshte kryetar i Shoqates se Protezisteve Stomatologe te Shqiperise dhe Antar I  Shoqates se Protezisteve te EUROPES.

Ne Kliniken Dentare “EVIDENT” kryen detyren e Specialistit te Protetikes.