Dr. Sindi Guçe, diplomuar me rezultate te larta ne Stomatologji, prane Universitetit Albanian University Tirane.

Kryen detyren e Mjekes Stomatologe prane Klinikes Dentare “Evident”.