Diplomuar ne Fakultetin e Mjekesise Tirane, dega Stomatologji, ne vitin 2001.

Master i Nivelit te Dyte  prane  Fakultetit te Mjekesise  Tirane , ne vitin 2003 – 2004

Master i Nivelit te Dyte dhe Specializim ne” Proteze dhe Implantoproteze me teknologji   te avancuar “ ne Alma Mater Studiorum , Universiteti I Bolonjes   Itali, Viti  2005 – 2007

Nga viti 2004 e ne vazhdim  eshte pedagoge ne Universitetin  e Tiranes, Fakulteti I Mjekesise , Departamenti I Stomatologjise.

Aktivizuar ne procesin mesimor ne disa Universitete ne degen e Stomatologjise:

Universitetin “Zonja e Keshillit te mire”, Universiteti  “ Kristal “, Shkolla  “ Dental  Art “ etj.

Ne vitet  2009 – 2012  ka pergatitur  Doktoraten  tip” sandwich” per titullin  “ DR. e Shkencave  Mjekesore “  ne Universitetin e  Bolonjes,  ITALI.

Ne vitin 2010 fituese e Diplomes “Ekselenca Shqiptare” akorduar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkences, Tirane.

Ne vitin 2014 merr titullin Doktor i shkencave Mjekesore ne Universitetin e Mjekesise Tirane.

Ne vitin 2022 merr titullin Profesor i Asociuar ne Universitetin e Mjekesise Tirane.

Pjesmarrese dhe referuese ne shume aktivitete shkencore brenda dhe jashte  vendit si  ne SHBA, Zvicer, Belgjike, Austri, Itali, Turqi, Kosove,  Maqedoni  etj

Publikime ne revista shkencore shqiptare dhe te huaja me Impact Factor te larte shkencor si psh.

 Journal of Dental Research, Journal of Prosthetic Dentistry, Journal of Prosthodontic Research, International Journal of Prosthodontics, Balkan Journal of Dental Medicine.

Eshte anetare e Shoqates se Kerkimit Shkencor Europian, CED-IADR.

Nga viti 2014 e ne vazhdim lektore prane Universitetit Aldent, Departamenti i Stomatologjise.

Nga  Qershor 2001 e ne vazhdim kryen aktivitetin si  Mjeke Stomatologe prane  Klinikes Dentare “EVIDENT” ku ushtron sherbimin ne fushen e Protetikes Fikse dhe te Dentistrise  Estetike.