Dr. Aleksa Kushi, diplomuar me rezultate te larta ne Stomatologji, prane Universitetit Aldent Tirane.

Kryen detyren e Mjekes Stomatologe prane Klinikes Dentare “Evident”.