Diplomuar ne Universitetin e mjekesisie dhe farmacise “GR.T.POPA”, IASI, Rumani ne vitin 2007.

Specializim ne Ortodonci dhe Ortopedi Dento-Faciale, Rumani 2008-2011.

Anetare e Shoqates Europiane te Ortodoncise. Pjesmarrese dhe referuese ne shume aktivitete shkencore brenda dhe jashte vendit.

Kryen detyren e Mjekes specialiste Ortodonte prane Klinikes Dentare ‘Evident’ nga viti 2011 e ne vazhdim.