ok (47)

Ne Kirurgji orale behet heqja e dhembeve, ekstraksione te dhembeve te pjekurise me shkalle te larte veshtiresie ose dhembe te retinuar (te pa dale ose te mbuluar ne kocke), heqje e kistave , kirurgji preprotetike.

Ne Kirurgji parodontale realizohen nderhyrje me motodiken  PRGF (plazma e pasuruar me piastrine qe shpejton sherimin e pllakave kockore ) dhe me kirurgji piezoelektrike, mbulim i qafave te zbuluara te dhembeve, zgjatje e koronave klinike te dhembeve te abraduar , ngritje e sinusit maksilar.