ok (46)

Realizohet  inserimi me teknologji  te guiduar e implanteve Hiossen (Usa) dhe Helikon (Itali).

Punime fikse All on 4

Punim fiks ne nofulla pa dhembe mbi 4 implante duke filluar nga 2500 €

Punime fikse All on 6

Punim fiks ne nofulla pa dhembe mbi 6 implante duke filluar nga 3500 €