Per ne eshte fondamentale edukimi dhe ndihma  dhene pacienteve dhe familjareve te tyre per parandalimin e semundjeve dhe pasojave te tyre, kontributi per mirembajtjen  e gjendjes optimale te shendetit te gojes dhe garantimi  ( kur eshte e nevojshme ) i rivendosjes funksionale dhe estetike te dhembeve dhe te buzeqeshjes se pacienteve tane.