Mjek stomatolog

Viti 2001 – 2006 : Fakulteti i Mjekesise i  Universitetit te Tiranes   (Dega  Stomatologji )

Viti  2009 – 2010 : University of Connecticut  (School of Dental Medicine)  USA.

Specializuar ne Advanced  Periodontics

Eshte kualifikuar dhe  certifikuar nga American Heart Association (Hartford Hospital CT USA), per ndihmen e pare ne “Advanced Cardiovascular Life Support Program” (ACLS Provider).

Eshte certifikuar pas kualifikimit perkates ne fushen e kontrollit te substancave narkotike ne Controlled Substance Registration for Practitioner. Registration # CSP 0046114. Hartford CT USA.

Kryen Kirurgjine e Paradontit, Kirugji Orale dhe Implantologji ne Kliniken Dentare “EVIDENT “.