Noele Bukaci

Dr. Noelë Bukaçi, diplomuar me rezultate te larta ne Stomatologji, prane Fakultetit te Mjekesise Dentare Tirane, ne vitin 2017.
Kryen detyren e Mjekes Stomatologe prane Klinikes Dentare “Evident”.