Trajtimi permbledh dy faza: Faza kirurgjikale ne menyre qe te vendosim implantin ne brendesi te kockes se nofulles;  Faza protetike ,disa jave me vone asaj kirurgjikale, kur korona e porcelanit bashkohet me implantin.