ok (55)

Behet kurimi i te gjithe patologjive te pulpes se dhembit  si devitalizimi i dhembit, kura e kanaleve, apikotomia (prerja e majes se rrenjes) me mbushje retrograde te kanalit te rrenjes, perforcime te rrenjeve dhe koronave te demtuara  me vida prej fibre karboni qe jane estetike, biokompatibel  dhe gjithashtu mjaft rezistente. Perdoren metoda bashkekohore per matjen e gjatesise se kanalit te rrenjes dhe mbushjen e tij deri ne apeks , por pa e kaluar ate etj.