DSC_9169
Per ne eshte e domosdoshme kryerja e kontrolleve periodike per pacientet tane, kjo ruan shendetin e tyre dhe parandalon mundesine e nderlikimeve serioze e qe korigjohen me veshtiresi ne gojen e tyre.